(  )    (  )    (  )


  • - , ...

  • (. eironeia - ) - , ...

  • (. irrationalis - , ' ) - , ...